ดั๊บเบิ้ล เอ รับฉลากเขียว

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับเกียรติบัตรต่ออายุการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว (Green Label) จากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนางนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้กับผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียนภายใต้แบรนด์ ดั๊บเบิ้ล เอ กรีน และผลิตภัณฑ์แบรนด์ในเครือ ได้แก่ Shi-Tzu , Quality Yellow /Red , Alpine และ Eagle ซึ่งเป็นฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด ฉลากเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบไม้ปลูกจากต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกร

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.