ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2016

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมออกบูธงาน “Thailand Friendly Design Expo 2016 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นับเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ แนวคิด Make it Happen for The Better World โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่เป็นมิตรสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายได้ใช้บริการอย่างสะดวกเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์กระดาษคุณภาพจากคันนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน และศูนย์การเรียนรู้ “บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์” ผู้ก่อตั้งกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “สุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2559” ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและท่องเที่ยวได้อีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.