ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอ่างตะแบก

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอ่างตะแบก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พันเอก สัญญา พงษ์ศรีดา ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทรา และนายบำรุง ศรีใย ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ฯสำหรับรองรับคณะศึกษาดูงานทั้งหน่วยราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ในการศึกษาเรียนรู้ การสร้างคลังอาหารในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักการทรงงานไปปฏิบัติได้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.