ดั๊บเบิ้ล เอ หนุนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม โชว์ R&D ต้นกระดาษสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับรองจากสวทช.

4.16-ภาพข่าวมาตรการภาษี-300

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธดั๊บเบิ้ล เอ ในงานเปิดตัวมาตรการยกเว้นภาษี 300% สำหรับงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้รับรองจากสวทช.มาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ การพัฒนาต้นกระดาษสายพันธุ์ใหม่ให้เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย สามารถเก็บเกี่ยว 3-5 ปี มีปริมาณไฟเบอร์ในเนื้อไม้สูง ลำต้นตรง กิ่งใบน้อยและทนทานต่อแมลงที่เป็นศัตรูพืช, การพัฒนาพีซีซีเคลือบแป้งด้วยเทคนิคการสร้างกลุ่มฟิลเลอร์และการใช้สารเคมีเสริมความแข็งแรงแบบคู่ในกระบวนการผลิตกระดาษโดยไม่กระทบต่อคุณภาพกระดาษ ทำให้กระดาษมีความทึบแสงและขาวสว่าง, ออกแบบโปรแกรมตรวจสอบระบบการผลิตกระดาษ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น ช่วยลด Machine Downtime และลดการนำเข้าระบบจากต่างประเทศ นับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนประเทศสู่นวัตกรรม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.