ดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 4 ทัศนศึกษาประเทศจีน

104

ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์ แคมป์ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Double A Better Tomorrow ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้นำคณะเยาวชนไทยออกเดินทางไปทัศนศึกษาเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 30 วัน โดยเป็นความร่วมมือกับ โครงการการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของเยาวชน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.