ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ และโมเดล “กระดาษจากคันนา เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพสูงภายในโรงผลิตกระดาษที่ 3 เพื่อสัมผัสกระดาษม้วนใหญ่ ขนาด 5.28 เมตร น้ำหนัก 33-35 ตัน และชมการแปรรูปกระดาษรีมเล็ก ซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตจะถูกควบคุมคุณภาพ เพื่อให้กระดาษทุกแผ่นของดั๊บเบิ้ล เอ มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอส่งออกไปทั่วโลกภายใต้แนวคิด “Double A, Double Quality Paper” พร้อมจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท” ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท โดยมีคุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.