ดั๊บเบิ้ล เอ โชว์วิสัยทัศน์ผู้นำนวัตกรรมเพื่อสังคม ในงาน AFCSR ครั้งที่ 14

9.15-ปฎิทินข่าว-AFCSR

นายฐีระวิตต์ ลี้ถาวร Senior Executive Vice President ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบรรยายในงาน Asian Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Partnering with the Bottom of the Pyramid (BoP) : ความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อสังคมในการส่งเสริมตลาดฐานปิรามิด โดยจะนำเสนอโมเดลกระดาษจากคันนาสู่โครงการหมู่บ้านต้นกระดาษ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกต้นกระดาษบนคันนาของเกษตรกรและพื้นที่ว่างในชุมชน นำรายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนวัตกรรมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ที่ให้ทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเสริมสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยมีสุดยอดผู้นำ นักคิด นักพัฒนา และ ผู้บริหารจากภาคธุรกิจ และ องค์กรต่างๆทั่งโลก มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแชงกรีลา
ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นเอกชนไทยที่เคยได้รับรางวัล Asian CSR Awards 2011 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะองค์กรที่ช่วยขจัดความยากจนในเอเชีย จากการริเริ่มโครงการ “ปลูกต้นกระดาษบนคันนา” ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.