ดาร์วิดฯจับมือพันธมิตรเปิดบริการออกแบบตกแต่งเร่งยอดขายบ้านมือสอง

K.Darunee

ดาร์วิดฯจับมือพันธมิตรเปิดบริการออกแบบตกแต่งเร่งยอดขายบ้านมือสอง
แนะเป็นช่วงที่นายหน้าอสังหาฯ ต้องพัฒนาศักยภาพเตรียมพร้อมตลาดฟื้น
ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้จับมือบริษัทในเครือเปิดตัวบริการใหม่ ทั้งออกแบบตกแต่ง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมและต่อเติม รวมทั้งงานโฆษณาและการตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แนะนายหน้าอสังหาฯ เร่งพัฒนาศักยภาพตนเองและทีมงานให้มีความพร้อมรับมือการแข่งขันตลาด
นางดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์ของตลาดบ้านมือสองในปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านมือสองจะต้องมีการปรับตัวรอบด้าน รวมทั้งต้องทบทวนแผนการตลาดและปรับกลยุทธ์ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาดที่กระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดพัฒนาโปรแกรมทางการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเรื่องการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เพื่อเปิดให้บริการธุรกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กิจกรรมดังกล่าว ทั้งเรื่องการตอกย้ำแบรนด์ การสร้างภาพลักษณ์ และการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือเปิดบริการออกแบบ ตกแต่ง รวมทั้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งก่อนหน้านี้งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการลูกค้า เนื่องจากการซื้อบ้านมือสองทั้งทรัพย์ที่ประมูลจากแบงก์และอาคารทั่วไป ทรัพย์ส่วนใหญ่บริษัทได้มีการซ่อมแซม ต่อเติม และตกแต่งให้สวยงามน่าอยู่อาศัย บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะรับงานดังกล่าวจากเจ้าของทรัพย์และบริษัทโบรกเกอร์ทั่วไปที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว โดยเชื่อว่าหากมีการเปิดบริการงานด้านก่อสร้างและออกแบบตกแต่งไปสู่สาธารณะชน น่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี เนื่องจากบริการด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เห็นได้จากที่ผ่านมาลูกค้าที่เป็นเจ้าของทรัพย์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบ้านให้น่าอยู่เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ
นางดรุณีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองอยู่ในภาวะที่ไม่หวือหวามากนัก ผู้ที่ทำธุรกิจนี้จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้และอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะหลักสูตรที่จัดขึ้นจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เพราะนอกจากจะช่วยให้เปิดประโยชน์ต่อการทำงานแล้ว การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชาวไทยสามารถทำงานแข่งขันกับต่างชาติได้ ในฐานะที่ตนเองเป็นกรรมการของสมาคมฯ ขอฝากข้อคิดกับผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤติในตลาดจะต้องใช้โอกาสนี้พัฒนาความรู้และความสามารถ เมื่อตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งจะได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น จะต้องค้นหาว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่สอดคล้องกับอาชีพนายหน้าฯ หรือต้องจัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อเตรียมรับมือกับกำลังซื้อที่อาจดีดกลับได้ในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 081-191-6779 คุณปัญญา 081-438-7353 Email: prboomcompany@gmail.com
บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด โทรศัพท์ 0-2282-2140 www.darvidproperty.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.