ดีอีรุกพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ

13 ธ.ค.61 ที่โรงแรมรอยัลนาคารา จ.หนองคาย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานพิธีเปิด “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”
มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าฯ จ.หนองคาย น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นายประยุตต์ บุญญาศิริ ชจญ.ภ.2 และนางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ชจญ.ร.ร่วมงาน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างบุคลากรของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐเพื่อเป็นผู้แทนอาสาสมัครหรือเน็ตอาสาประชารัฐต่อยอดเพิ่มพูนความรู้/ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 24,700 หมู่บ้านโดยใช้สื่อเน็ตประชารัฐเป็นเครือข่ายทั่วประเทศโดยจังหวัดหนองคายมีผู้แทนเน็ตอาสาประชารัฐจำนวน179คน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.