ดี-แลนด์ฯ จับมือภาครัฐ

5468

ประกาศเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “บอกรักสมุทรสาคร” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครหันมารักและใส่ใจชุมชนตัวเองมากขึ้นล่าสุดจับมือส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม“ปล่อยปะการังเทียมสู่ท้องทะเล”ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชาวสมุทรสาคร
ณ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรสาครนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ปล่อยปะการังเทียมสู่ท้องทะเล” โดยมีนายศิริพงษ์ สมบูรณ์กรรมการผู้จัดการ, นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัดและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีมอบและร่วมกันปล่อยปะการังเทียมลงสู่ท้องทะเล เมื่อเร็วๆ นี้
นายณรงค์ศักดิ์ได้กล่าวถึงความสำคัญในการร่วมมือกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เอกชนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทรัพยากรทางทะเลที่มีความสำคัญต่อชาวสมุทรสาครเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทั้งแหล่งอาชีพที่สำคัญสำหรับชาวประมง เป็นแหล่งอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน และยังเป็นเหมือนบ้านของชาวสมุทรสาครทุกคน แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลลดน้อยลงไป โดยเฉพาะสัตว์น้ำ ซึ่งจากสถิติขององค์การสะพานปลาสมุทรสาคร
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าในปี 2556 มีปริมาณสัตว์ทะเลอยู่ที่ 83,482 เมตริกตัน และในปี 2557 ที่ผ่านมา มีปริมาณสัตว์ทะเลอยู่ที่ 68,781 เมตริกตัน ลดลงถึง 17%ทั้งนี้ จากการที่หลายๆ ภาคส่วนมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทะเลมากขึ้น จึงคาดว่าจะสามารถฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลสมุทรสาครให้ฟื้นกลับมาได้โดยที่ผ่านมาจังหวัดได้มีการปล่อยปะการังเทียมมาอย่างต่อเนื่องถึง 4,200 แท่ง และเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
ทางด้านนายศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ โซนสมุทรสาคร และโซนภาคตะวันออก และผู้บริหารโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์“พอร์โต้ ชิโน่” ได้ร่วมเปิดเผยถึงที่มาและแนวคิดในการจัดโครงการในครั้งนี้ว่าทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาท้องทะเลสมุทรสาคร ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตและความผูกพันของชาวมหาชัยทุกคน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคงความหลากหลายของสายพันธุ์สัตว์น้ำเอาไว้ ด้วยการส่งปะการังเทียมลงท้องทะเล เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก และยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นเรื่องสำนึกรักในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย
สำหรับโครงการ“ปล่อยปะการังเทียมสู่ท้องทะเล”เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “บอกรักสมุทรสาคร” ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครหันมารักและใส่ใจชุมชนตัวเองมากขึ้นซึ่งนอกจากนี้ ทางดี-แลนด์ฯ ยังได้วางเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนเพิ่มเติม โดยในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย “โครงการคนดี” ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างและรณรงค์การทำความดีให้กับสังคม โดยเริ่มต้นจากคนในองค์กร และจากเยาวชน โดยมีกิจกรรมย่อยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ โครงการจักรยานเพื่อน้องคนดี, โครงการแคมป์เด็กดี, โครงการสนับสนุนโครงการไกลกันดาร และคาดว่าในปีหน้าจะมีเพิ่มอีกหลายโครงการ เพื่อให้ทุกๆ โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
“ทุกกิจกรรมที่ดี-แลนด์ฯ มีส่วนร่วมกับสังคม จะสอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ อยู่เสมอ นั่นคือ การใส่ใจและดูแลกันด้วยหัวใจ หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า CARESSและยังตอบสนองต่อเป้าหมายที่เราอยากจะสร้างคนให้เป็นคนดี รวมถึงรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เราได้เข้าไปปลูกฝังให้กับคนในองค์กร พนักงาน ลูกบ้าน และชุมชมนั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นความสุขและความอิ่มอกอิ่มใจ ในบทบาทของฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่ต้องการจะส่งสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมครับ”ศิริพงษ์กล่าวทิ้งท้าย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.