ต้องยกย่องTO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองตะไก้

ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการประกวดภาคแรก ประจำปี 2562
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น สำหรับการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 มีจังหวัดเข้าร่วมเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบและระดับดีเด่นประจำปี ครบทั้ง 20 จังหวัด ส่วนชมรม ฯประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 212 ชมรม ในโอกาสนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงทุ่มเททรงงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ปีที่ 17 ในปีนี้ และยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นให้กับประเทศชาติต่อไป และได้เห็นชมรมหนึ่งที่ใส่ชุดมานำเสนอผลงาน เป็นชุดสไตล์ อวกาศ มีไฟติดที่ชุด ซึ่งเป็นสิ่งที่จับจ้องตาจ้องใจทั้งคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ นั้นก็คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหนองตะไก้ มาแข่งนำเสนอ ใน ชุมชน ตอนนี้กำลังรักษา มาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพรชปีที่2 ในระดับภาค ได้คว้าที่นั่งเข้าไปสู่ระดับประเทศ1ที่นั่ง เป็นลำดับแรก และชุดเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ว่าเขาได้ดำเนินผลงานอย่างจริงจัง อย่างเข้มแข็งจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นสิ่งที่เชื่อถือ และเป็นแกนนำที่นำแกนเข้าไปสู่ระดับประเทศได้เช่นกัน และชุดนำเสนอของชมรมก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของคู่แข่งของเขามาเสมอ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.