ถึงเวลาคืนอาชีพไกด์ดำน้ำให้คนไทย ….. อุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้ ปีที่ 4 เริ่มต้นแล้ว

Poster_PR

ประเทศไทยมีจุดดำน้ำติดอันดับโลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยี่ยมเยือนได้เสมอมา แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพ Dive Master หรือ เรียกเข้าใจง่ายๆ ว่า ไกด์นักดำน้ำคนไทยกลับมีไม่มากนัก ด้วยค่าเรียนที่มีราคาสูง จึงทำให้โอกาสของผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติ โครงการอุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้ จึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อทำให้ธุรกิจดำน้ำประเทศไทยเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของคนไทยเจ้าของประเทศ ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนสอนดำน้ำ Dolphin Divers และ โรงแรม THE EMERALDCOVE KOHCHANG

Mr.Sacha Ulmer (ซาช่า อูลเมอร์) เจ้าของโรงเรียนสอนดำน้ำ Dolphin Divers ผู้ริเริ่มโครงการฯ ได้ให้ความเห็นว่า “คุณต้องจ่ายขั้นต่ำประมาณ 100,000 บาท ถ้าคุณเริ่มต้นเรียนจากหลักสูตร Open water diver จนถึง Dive Master (รวม 5 หลักสูตร) แน่นอนว่ามีคนไทยจำนวนไม่มากนักที่สามารถจ่ายเงินจำนวนนี้ ถ้าการดำน้ำเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกอย่างจะถูกลงจนถึงฟรี เหมือนอย่างเช่นนักศึกษาที่ฝึกงานทัวร์ โรงแรม สายการบิน แบบนี้เราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงตลาดธุรกิจดำน้ำ เพื่อมีนักดำน้ำ และ Dive Master คนไทยในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น”

เวลานี้ได้มีมหาวิทยาลัยในความร่วมมือรวมทั้งสิ้น 5 แห่ง คือ เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพธุรกิจดำน้ำและการท่องเที่ยวทางทะเลให้กับนิสิตไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนไทยรุ่นใหม่เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ได้แก่
(1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
(3) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
(4) สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี

สำหรับปัจจัยภายนอกที่จะช่วยสนับสนุนโอกาสในการเรียนดำน้ำของคนไทย รศ. สุพาดา สิริกุตตา หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “ในหลักสูตรอาจจะเป็นรายวิชาเลือกเสรีให้กับเด็ก เพื่อนิสิตจะสามารถนำไปประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการได้ นอกจากนั้นปัจจัยภายนอกอีกอันก็คือทำให้ชุมชนมีรายได้เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการเข้าไปทำธุรกิจในส่วนนั้น และอีกประเด็นหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะทำให้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจดำน้ำเกิดขึ้น”

ไกด์นักดำน้ำเป็นอาชีพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกี่ยวข้องกับทะเลโดยตรง ดังนั้นหากประเทศไทยมีคนไทยประกอบอาชีพนี้มากขึ้น ย่อมส่งผลดีในหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุรักษ์ทะเล การถ่ายทอดสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ทางทะเล รวมถึงวิถีชีวิตทางทะเล ที่คนไทยย่อมเข้าใจได้ลึกซึ้งมากกว่า และหากมองในมุมสำหรับคนที่มีบ้านเกิดติดทะเล มันยังเป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่น เพื่อใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบ้านเกิด ไปพร้อมๆ กับการสร้างรายได้ที่ไม่ต่างกันเลยกับการทำงานในกรุงเทพ

สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถติดตามได้กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ และ เว็บไซด์โครงการอุตสาหกรรมดำน้ำ คนไทยทำได้
www.bangkokseaevents.com
www.facebook.com/BangkokSeaEvents

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.