ททท. สานต่อโครงการ Art for the KING ปี 3 การประกวดสร้างสรรค์ประติมากรรม 3 มิติ

1.1ภาพหมู่-Copy

ททท. สานต่อโครงการ Art for the KING ปี 3 การประกวดสร้างสรรค์ประติมากรรม 3 มิติ หัวข้อ“ข้อความจากใจถึงในหลวง” มอบทุนการศึกษากว่า 4.5 แสนบาท
ผลงาน little hope ทีม One On Try ม.ศิลปากร คว้าชัย รางวัลประติมากรรมยอดเยี่ยม

นายนพดล ภาคพรต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร Mthai และ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษากว่า 4.5 แสนบาท ในโครงการ Art for the KING ปี 3 ในหัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” งานประกาศรางวัลชนะเลิศ การประกวดงานสร้างสรรค์ประติมากรรมจากกระดาษ (Paper Mache) แบบ 3 มิติ เวทีที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงผ่านงานศิลปะ สอดแทรกคำสอน ตั้งเตือนใจเป็นศิลป์อนุสรณ์เทิดพระเกียรติ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เหล่าเยาวชนคลื่นลูกใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งชิ้นงานเข้าประกวดกว่า 60 ชิ้นงาน จาก 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดกรองนำผลงานมาจัดแสดงเพียง 15 ชิ้นงาน โดย รางวัลประติมากรรมยอดเยี่ยม รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร คือผลงานชื่อ little hope ของทีม One On Try มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะจิตรกรรม ได้แก่ นายวัลลภ ป้อมเกิด นายชลภัท สุภัทธนิกกุล และนางสาวอรสุภางค์ เกียรติอุทัย โดยทีมเล่าว่า ได้ไอเดียในการสร้างชิ้นงาน มาจากเรื่องราวที่ในหลวงทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ทรงจัดตั้งโรงเรียนในชนบทต่างๆ ทางทีมมองว่าถ้าไม่มีโอกาสทางการศึกษา ประเทศชาติจะอยู่อย่างไร? เด็กน้อยจนๆ เยาวชนมากมาย จะอยู่กินอย่างไรหากไม่ได้รับโอกาสนี้ จึงเกิดผลงาน little hope ชิ้นนี้ขึ้นมา ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเห็นเรื่องเล็กน้อยของประชาชนยิ่งใหญ่เสมอ ทางทีมใช้เวลา 1 เดือนเต็มในผลิตผลงานชิ้น ตั้งแต่ทำแม่พิมพ์ปิดท้ายด้วยนำกระดาษหนังสือเรียนที่ไม่ได้ใช้แล้วของน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัดมาแปะทำเป็นสไตล์เปเปอร์มาเช่”

ส่วน รางวัลประติมากรรมดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ เรารักในหลวง ของทีมบ้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง รับทุนการศึกษา 70,000 บาท รางวัลประติมากรรมดีเด่นอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน ชื่อ ตามรอยพ่อของทีม Su Team มหาวิทยาลัยศิลปากร รับทุนการศึกษา 50,000 บาท ทุกทีมยังได้รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีมยังได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.