ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ย้ำความเป็นสื่อเพื่อสังคม เปิดฟรี ! พื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ผนึก 4 พันธมิตรนำร่อง ร่วมเผยแพร่คอนเทนต์ สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน

178-resize

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ย้ำความเป็นสื่อเพื่อสังคม เปิดฟรี ! พื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ผนึก 4 พันธมิตรนำร่อง ร่วมเผยแพร่คอนเทนต์ สร้างคุณค่าต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว
เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (กลาง) ผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามความร่วมมือมอบพื้นที่สื่อทรูปลูกปัญญา มีเดีย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ และกิจกรรมเพื่อสังคมแก่ 4 องค์กรพันธมิตรนำร่อง โดยมี ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาส ตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วรจรรย์ ทุมมานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่รณรงค์ เว็บไซต์ Change.org เพ็ญจุรี วีระธนาบุตร (ที่ 4 จากขวา) ฝ่ายประสานงานโครงการ ธนาคารจิตอาสา และสิรินาท ต่อวิริยะเลิศชัย (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษา เว็บไซต์ Taejai.com ร่วมลงนาม ณ ทรูทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ตอกย้ำความเป็นสื่อเพื่อสังคม ประกาศเปิดพื้นที่สื่อ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ใช้ประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมผนึกพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร เพื่อร่วมเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคุณค่าและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน ประเดิมลงนามความร่วมมือกับ 4 องค์กร มอบพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ 1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.เว็บไซต์ Change.org 3.ธนาคารจิตอาสา และ 4.เว็บไซต์ Taejai.com ผู้สนใจ ใช้พื้นที่สื่อฟรี สามารถติดต่อ ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ได้ที่ โทร. 02-699-8649

นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูปลูกปัญญา มีเดีย เป็นความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุนให้เยาวชน รวมทั้งภาคส่วนการศึกษาและคนในสังคม ได้มีแหล่งข้อมูลความรู้ควบคู่คุณธรรม และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ สำหรับการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ และเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นสื่อเพื่อสังคมอย่างแท้จริง ทรูปลูกปัญญา มีเดีย มีความยินดีที่จะเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถใช้พื้นที่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการแบ่งปันความรู้ เผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคุณค่าและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 6) ซึ่งถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ชม โดยล่าสุด ได้ลงนามความร่วมมือกับ 4 องค์กรนำร่อง ได้แก่ 1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอเนื้อหาด้านสถาปัตยกรรมไทย ผ่านรายการ “บ้าน วัด วัง เมือง” ทางช่องทรูปลูกปัญญา 2.เว็บไซต์ Change.org รณรงค์แคมเปญสนับสนุนให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวนของไทย 3.ธนาคารจิตอาสา และ 4.เว็บไซต์ Taejai.com ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่สื่อของทรูปลูกปัญญา มีเดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป จึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนองค์กรที่สนใจ ร่วมแบ่งปันคอนเทนต์ดีๆ และกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านสื่อของทรูปลูกปัญญา มีเดีย ได้แล้ววันนี้”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.