ทรูปลูกปัญญา มีเดีย สนับสนุน “ค่ายวัยใส”

218-1

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย สนับสนุน “ค่ายวัยใส”

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ตอกย้ำความเป็นสื่อเพื่อสังคม จับมือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เผยแพร่กิจกรรม “ค่ายวัยใส” และเป็นช่องทางให้โรงเรียนหรือสถาบันที่สนใจ สมัครเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมแบบเป็นหมู่คณะผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/kaiwaisai รวมทั้งยังประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุปลูกปัญญาธรรมพุทธเรดิโอ และนิตยสาร Plook ตลอดจนผลิตภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ช่อง 6

“ค่ายวัยใส” เป็นค่ายอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่มีหลักสูตรและกิจกรรมหลากหลาย สำหรับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป อาทิ กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ธรรมะอินเทรนด์ และธรรมะพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียนและการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับทรูปลูกปัญญา มีเดีย
ทรูปลูกปัญญา มีเดีย เป็นสื่อเพื่อสังคมของกลุ่มทรู ดำเนินงานโดยไม่แสวงผลกำไร โดยเปิดพื้นที่ให้พันธมิตรทั้งภาคสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามาใช้สร้างประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน สนใจร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีผ่านสื่อต่างๆ ของทรูปลูกปัญญา มีเดีย โทร. 02 699 8649 หรือ www.trueplookpanya.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.