ทรูปลูกปัญญา มีเดีย อวดโฉม Smart Exams เปลี่ยนชีวิตการเรียนให้ง่ายขึ้น เช็คความพร้อมข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ ก่อนสอบจริง

164

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย อวดโฉม Smart Exams เปลี่ยนชีวิตการเรียนให้ง่ายขึ้น เช็คความพร้อมข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ ก่อนสอบจริง

ทรูปลูกปัญญา มีเดีย ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ “Smart Exams by TruePlookpanya” ข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ เช็คความพร้อม ก่อนสอบจริง เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการออกข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งข้อสอบแต่ละชุดอ้างอิงตามมาตรฐานตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปที่ www.trueplookpanya.com/smartexams

Smart Exams by TruePlookpanya เป็นข้อสอบมาตรฐานออนไลน์ ที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 – ม.6 ทุก 8 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ สามารถใช้วัดความรู้ของนักเรียนได้ทุกระดับชั้น ใช้งานง่าย สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ มีระบบการจับเวลาในการทำข้อสอบ เสมือนการทำข้อสอบจริง ทั้งนี้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จ สามารถทราบผลได้ทันที เพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ ถ้าทำข้อสอบครบทุก 8 กลุ่มสาระวิชา ทางทรูปลูกปัญญาจะออกใบประเมินผลการสอบ (transcript)ให้ โดยผลประเมินการสอบนั้นทำให้นักเรียนทราบถึงความพร้อมของตนเอง และครูก็สามารถนำผลประเมินนั้น ไว้พัฒนาการศึกษาของนักเรียนได้ตรงจุดอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.