ทรูยู เชิญชวนลูกค้าร่วมโครงการ “สุขแบ่งปัน กับทรูพอยท์”ใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาค สนับสนุน 5 องค์กรการกุศลเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นคะแนนบุญได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

ทรูยู เชิญชวนลูกค้าร่วมโครงการ “สุขแบ่งปัน กับทรูพอยท์”ใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาค สนับสนุน 5 องค์กรการกุศลเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นคะแนนบุญได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

ทรูยู โดยนายฐานพล มานะวุฒิเวช (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดโครงการ “สุขแบ่งปัน กับทรูพอยท์” เชิญชวนลูกค้า แบ่งปันทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค (100 ทรูพอยท์ แทนเงิน 10 บาท) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ 5 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ มูลนิธิรพ.เด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ทั้งนี้ลูกค้าทรู สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สุขแบ่งปัน กับทรูพอยท์” เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นคะแนนบุญผ่านแอปพลิเคชันทรูยูได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561

จากซ้ายไปขวา
1. นางเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย
2. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
3. นายฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
4. ผศ. พญ. ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
5. นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
6. มิสดอน กอสลิ่ง ผู้บริหารฝ่ายระดมทุนและพันธมิตรภาคเอกชน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.