ทรู รับมอบโล่เกียรติยศงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2559

058_1

ทรู รับมอบโล่เกียรติยศงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2559

ไมตรี อินทุสุต (ขวา) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2559 ซึ่งมูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่องค์กร หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยมีดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (ซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มทรู เป็นตัวแทนรับมอบในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนบุคคลออทิสติกในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ของกลุ่มทรู ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ ยังมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก ซึ่งรวมถึงผู้บริหารจากกลุ่มทรู ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม นายวิรัตน์ เตชะนิรัติศัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด และนางสาวศันสนีย์ จันทนวารี นวัตกรทรู

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.