ทรู รับโล่รางวัล Outstanding Awards ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศรวม 4 สาขา จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015

226

ทรู รับโล่รางวัล Outstanding Awards ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศรวม 4 สาขา จากโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่รางวัล Outstanding Awards แก่กลุ่มทรู ในฐานะที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกขององค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ ในโครงการ Thailand Corporate Excellence Awards 2015 โดยมีผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลทั้ง 4 สาขา ดังนี้
• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่ม
ด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้แทนรับรางวัล
• ด้านสินค้า/การบริการ โดยมี นางสาว นพสรัญ ถือธงชัย ผู้อำนวยการ ด้านบริการลูกค้า
(ซ้ายสุด) เป็นผู้แทนรับรางวัล
• ด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยมี ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ
รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับรางวัล
• ด้านการตลาด โดยมี นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ (ขวาสุด)
เป็นผู้แทนรับรางวัล

ทั้งนี้ รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2015 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและจัดอันดับความเป็นเลิศขององค์กรในสาขาต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 บริษัทระดับแนวหน้าของประเทศ รวมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมและผลักดันให้ภาคธุรกิจอื่นๆ ตื่นตัวและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.