ทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก

102-picture

ทรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา(ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มทรู ร่วมกับนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 7 จากซ้าย)ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)จัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู ให้แก่ผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร และตัวแทนจำนวน 200 คนจากศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกกว่า 49 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่กลุ่มทรู ได้มอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่องพร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก จากโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” ให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติก สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคม โดยงานนี้มีเจ้าหน้าที่จากทรู อินโนเวชั่น มาให้ความรู้ พร้อมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้แอพพลิเคชั่น ออทิสติก ให้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.