ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 11

240

ทรู ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 11

เทพชัย หย่อง(แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (แถวหลัง ที่ 4 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ร่วมกับ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา (แถวหลัง กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรู มอบรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ชนะการตัดสินจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 72 เรื่อง ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

ในปีนี้รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 20,000 บาท มี 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิถีชุมชน เรื่อง พึ่งพา อย่างพอเพียง โดย ทีม SSRU-JR Dream Team จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม เรื่อง วิถีซาไก…ที่เปลี่ยนไป โดยทีม Smile Shot Film จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประเภทสิ่งแวดล้อม เรื่อง ต้นน้ำ ต้นแบบ โดยทีม D But Drag จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเภทข่าว เรื่อง น้ำแข็งภัยใกล้ตัว โดย ทีมโมเลกุล โปรดักชั่น จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.