ทรู ส่งมอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 2,000 เครื่องแก่มูลนิธิออทิสติกไทย

ทรู ส่งมอบทรู สมาร์ท แท็บเล็ต 2,000 เครื่องแก่มูลนิธิออทิสติกไทย

งานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2558

039-2

กรุงเทพฯ  3 เมษายน 2558 – เนื่องในงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2558  นางนภา เศรษฐกร (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบทรูสมาร์ท แท็บเล็ต จำนวน 2,000 เครื่องที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ออทิสติก หนึ่งในผลงานนวัตกรรมของกลุ่มทรู พร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต จากกลุ่มทรู โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซึ่งนำไปมอบต่อให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกตามศูนย์บริการฝึกอบรมบุคคลออทิสติกกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ  ซึ่งการส่งมอบแท็บเล็ต ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้สานต่อโครงการทำดีให้พ่อดู ปีที่ 9 ตอน “ปั่นเพื่อให้” เชิญชวนนักปั่นจักรยานผู้สนใจร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  โดยวางเป้าหมายที่จะมอบแท็บเล็ต เท่ากับจำนวนนักปั่น 2,000 คนที่มาร่วมโครงการ สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรูที่ต้องการ “Creating a Better Life for the Disabled” ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ สามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในสังคม

 

ในภาพ จากซ้ายไปขวา

  1. ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
  2. ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
  3. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
  4. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  5. นางยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  6. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
  7. นายพโยม ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.