ทรู แนะนำ อี-บุ๊ค น่าอ่าน “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ”รวมเรื่องราวความสำเร็จของครูโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พัฒนาการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลด้วยพลังสื่อไอซีที

168

ทรู แนะนำ อี-บุ๊ค น่าอ่าน “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ”รวมเรื่องราวความสำเร็จของครูโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พัฒนาการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกลด้วยพลังสื่อไอซีที

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยโครงการทรูปลูกปัญญา จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” เชิญชวนคนในแวดวงการศึกษาและประชาชนทั่วไป อ่านเรื่องราวอันน่าประทับใจของครูผู้มีหัวใจเปี่ยมล้นด้วยพลัง ความหวัง และวิสัยทัศน์ ที่จะนำพาเยาวชนของชาติ เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล จากโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา 10 แห่ง ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และสามารถนำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการทรูปลูกปัญญา มาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยโรงเรียนหลายแห่งประสบความสำเร็จ สามารถทำคะแนนเฉลี่ย O-Net สูงกว่าระดับประเทศอีกด้วย

เชิญพบเรื่องราวของ “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ในรูปแบบอี-บุ๊ค ได้แล้ววันนี้ที่ http://online.fliphtml5.com/anlb/clic/ หรือติดตามอ่านทั้งเล่มผ่านเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา www.trueplookpanya.com ได้อีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.