ทางด่วนกรุงเทพ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 58 กำไรส่วนของบริษัท 1,667 ล้านบาท

BECL-logo

ทางด่วนกรุงเทพ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 58 กำไรส่วนของบริษัท 1,667 ล้านบาท

นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 1,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 904 ล้านบาท หรือร้อยละ 118.48 เนื่องจากมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) รวมทั้งมีปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษเพิ่มขึ้นในทุกสายทาง ทำให้รายได้ค่าผ่านทางโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.49

การควบบริษัทระหว่างบริษัทกับ BMCL ปัจจุบันร่างสัญญาสัมปทานโครงการต่างๆที่บริษัทและ BMCL เป็นคู่สัญญาได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบการควบบริษัทและแก้ไขสัญญาสัมปทานซึ่งหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ทั้งสองบริษัทจะดำเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทใหม่โดยเร็วที่สุด สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีความคืบหน้าของงานก่อสร้างร้อยละ 77 คาดว่าจะเปิดให้บริการในกลางปี 2559

……………………………………………………………………………………………………………..

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.