ทำความรู้จัก “PLC Law Chat bot” โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติด้านกฎหมาย เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน

ผศ.นพดล ปกรณ์นิมิตดี อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันจัดทำ Project PLC Law ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ โดยผ่านแซทบอท (Chat bot) หรือ โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองบทสนทนาของมนุษย์ ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีบทบาทในการสนทนาโต้ตอบแบบอัตโนมัติผ่านโปรแกรมแอพพลิเคชั่น Line เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
PLC Law Chat bot นี้ ใช้ประโยชน์ในการตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจในหมวด กฎหมายบริษัทมหาชน ที่สามารถค้นหารายละเอียดของตัวบทกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตราต่างๆ ของกฏหมายบริษัทมหาชนในเบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์มาตรา หรือหัวข้อเรื่อง/คำสำคัญ ที่ต้องการทราบ ลงไปใน PLC Law Chat bot ระบบจะทำการประมวลผลจากข้อมูลที่บันทึกไว้ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและจะแสดงผลโต้ตอบกลับมาทันที โดยในระยะแรกของการทำโครงการนี้ ได้นำมาใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนและผู้สนใจเกี่ยวกับกฏหมายบริษัทมหาชนเป็นเบื้องต้นก่อน ด้วยระบบนี้จะดีกว่าการสืบค้นข้อมูลผ่าน Search Engine เพราะสามารถให้คำตอบในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงได้มากกว่า รวมทั้งช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา สำหรับผู้สนใจสามารถใช้โปรแกรมแอพพลิเคชั่น Line เพิ่ม PLC Law Chat bot เป็นเพื่อนโดยการสแกน QR Code ในการใช้งาน ตามภาพ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.