นศ.วิศวลาดกระบัง เปิดโลกทัศน์ฝึกงานด้านเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโตไก

.โตไก-ญี่ปุ่น

รศ.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แกร่งวิชาการพร้อมไปกับทักษะประสบการณ์ทำงานด้วย ส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ที่ได้รับทุนเดินทางฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยโตไก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติควบคู่วิชาการและความเป็นผู้นำ รองรับวิถีโลกวิถีใหม่และประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสจล.กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโลกและนำมาประยุกต์ใช้
—————————————–

PR AGENCY : บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel. : 081-899-3599, 086-341-6567, 02-911-3282
E-mail : brainasiapr@hotmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.