นักบริหารรายได้มืออาชีพ 8 วัน

นักบริหารรายได้มืออาชีพ 8 วัน
Revenue Management Certificate Program
(RMCP-Excellence Series)
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการบริหารรายได้จากขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง (ระดับมืออาชีพ) อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ท่านสามารถเพิ่มยอดขาย เอาชนะคู่แข่งและทำกำไรสูงสุดให้กับโรงแรมของท่านได้อย่างเห็นผลรวดเร็วและยั่งยืน ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการบริหารรายได้ กำหนดราคาขายและเลือกกลุ่มลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในช่วง High Season และ Low Season โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในด้านการบริหารรายได้มาก่อน

เนื้อหาหลักสูตร
DAY 1-2
– What is Revenue Management?
– Why is Revenue Management important?
– The role of Revenue Manager/Director?
– Calculations used for Revenue Management
– RM measurement
– Focus on market share
– Defining a competitive set
– Defining seasonality and special events
– Demand calendar and DOW
DAY 3-4
– RM & Pricing
– Rate parity
– How to work with OLTAS
– Distribution and e-commerce
– Step guide to increase booking on corporate channels
– Overbooking practices in Revenue Management
– Price and inventory control How to set up pricing for each segment
DAY 5-6
– How to set up promotions
– Average spending
– Key performance indicators
– Identifying opportunities to maximize revenue Booking pace and booking window
– How to apply hotel business intelligence to marketing
– Performance, planning and pace
– Assessing corporate account performance

DAY 7-8
– Forecast
– Tips to improve your forecasting
– Budgeting concepts
– How to gain a higher room rate and increased room revenue
– How to apply revenue management on Food & Beverage and other areas
– Best practices

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ท ผู้จัดการและผู้บริหารโรงแรม แผนกหารายได้และดูแลรายได้ของโรงแรม และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันยุคสมัย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 45,700 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.