นักเรียนทิวไผ่งาม และนักศึกษามหิดลรับรางวัลภาพยอดเยี่ยม รางวัลประกวดภาพถ่าย“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ประจำปี 2558

244-21

นักเรียนทิวไผ่งาม และนักศึกษามหิดลรับรางวัลภาพยอดเยี่ยม รางวัลประกวดภาพถ่าย“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ประจำปี 2558

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (กลาง) รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ อดิศร นุชดำรงค์ (ที่สี่จากซ้าย) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 โดยผลงานของ วริทธิ์ นีละคุปต์ (แถวหน้า ขวา) จากโรงเรียนทิวไผ่งาม รับรางวัลที่ 1 ประเภทสัตว์ป่า ธีรพันธ์ ทองกรณ์ (แถวหน้า ซ้าย) จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลที่ 1 ประเภทป่าไม้ ในระดับนักเรียนนิสิตนักศึกษา และปวริศร เฮงวัชรไพบูลย์ (ที่สี่จากขวา) รับรางวัลภาพยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า (ภาพนก) บัณฑูร พานแก้ว (ที่สี่จากซ้าย) รับรางวัลภาพยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้ (ภาพ Landscape) ประเภทบุคคลทั่วไป ณ ห้องสมุดทรู อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านการประกวดภาพถ่าย“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”อยู่ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มทรู ได้ริเริ่มการประกวดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2538 ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ตลอดจนสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ พร้อมนำความสวยงามและความสมบูรณ์เหล่านั้นถ่ายทอดผ่านทางภาพถ่าย ให้คนไทยได้ชื่นชมจนเกิดความรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ กิจกรรม Road Show ให้ความรู้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลดูนกในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การจัดทำหนังสือภาพและปฏิทิน ซึ่งมาจากการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยได้จัดทำ Facebook และ Fanpage ในชื่อ True Photo Contest เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.