นักเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เยี่ยมชมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คณะวิศวลาดกระบัง

13

โลกก้าวไกล เยาวชนไทยรอบรู้ นักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เปิดโลกทัศน์ความรู้ด้านวิทยาศาสตาร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และผศ.ดร.กุลนันท์ เกียรติกิติพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงทางด้านวิศวกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนต่อไป เสริมความเข้าใจในการนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์นวัตกรรม บทบาทสำคัญของวิศวกรรมในการตอบสนองการพัฒนาประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรม วิถีชีวิตทันสมัย และคุณภาพชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.