นิติศาสตร์ ศรีปทุม นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) บรรยายให้ความรู้นักศึกษา

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นิมนต์ ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนกฎหมาย ในศตวรรษที่ 21” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และผู้ที่สนใจในเรื่องของกฏหมาย ได้เปิดมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับการเรียนนิติศาสตร์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และใช้เป็นหลักคิดในการประกอบอาชีพด้านนักกฏหมายแบบมืออาชีพต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.