นิทรรศการ บรัชศรี Brush-Sri ณ พีเพิ่ลส์ แกลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะ

file

สวัสดีค่ะท่านสื่อมวลชน ขออนุญาตส่งข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการแสดงงานศิลปะ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงอยากขอความอนุเคราะห์ท่านสื่อมวลชล ช่วยเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ตามสำเนาแนบด้านล่าง ทั้งนี้หากท่านสื่อมวลชน มีความประสงค์ต้องการสัมภาษณ์ศิลปิน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 หรือวันอื่นๆตามที่ท่านสื่อมวลชนประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ เอ๋ 08-9305-3370
ขอบพระคุณค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน กองบรรณาธิการข่าวหน้าศิลปะ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงศิลปะ

นิทรรศการ บรัชศรี Brush-Sri ณ
พีเพิ่ลส์ แกลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการกลุ่มโดย : ปิยังกูร ตันวิเชียร,นลัทพร ไกรฤกษ์,ทิพยาภรณ์ ทองแช่ม,
วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
สถานที่จัดเเสดง : พีเพิ่ลส์ แกลอรี่ ห้อง P1-P3 ชั้น2 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ : 10 พฤษภาคม 2559, เวลา19.00 น.
ประธานพิธีเปิดนิทรรศการ : ดร. ระวีวรรณ ประกอบผล
จัดแสดงระหว่างวันที่ : 5-29 พฤษภาคม 2559
Brush-sri ใช่แล้ว พวกคุณไม่ได้อ่านผิด มันคือคำว่า ‘บัดสี’ จริงๆนั่นแหละ น้อยคนนักที่จะรู้ว่าบัดสีคืออาการเหนียมอาย และไม่กล้าแสดงออก ในฐานะคนทำงานศิลปะ หรือที่เรียกว่า ‘ศิลปิน’ อย่างเราๆ ก็ไม่ได้รู้ความหมายของคำนี้ อย่างลึกซึ้งนักหรอก แต่เมื่อได้ยิน ก็พาลให้นึกถึง ‘แปรง’ และ ‘สี’ ขึ้นมาเสียเฉยๆ จึงนำมาสู่นิทรรศการ ‘บรัชศรี’ (Brush-Sri) การรวมตัวระหว่างแปรง และสี แปรง เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานศิลปะ ไม่ว่าจะงานนั้นจะเป็นศิลปะแขนงใด มันจึงถูกเลือกให้เป็นตัวแทนที่แสดงถึงทั้งความเหมือน และความแตกต่างของกลุ่มศิลปิน 4 คน ที่มีพื้นฐานความถนัด แนวคิด และผลงานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความ ‘เหนียมอาย’ ?เราทั้ง 4 คนเชื่อว่า ศิลปะคือการแสดงตัวตน การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดบางอย่างที่เรามัก ‘เหนียมอาย’ มันไว้ พลังของมันยิ่งใหญ่นัก และมีความงดงามในตัวของมันเอง ‘สี’ ที่พวกเราใช้ถ่ายทอด จึงเปรียบเสมือน ‘ศรี’ ที่สื่อถึงความงดงามที่คุณจะได้พบจากการมองตัวตนของเรา ผ่านงานศิลปะที่เรียงรายอยู่เหล่านั้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.