นิเทศ @ นิด้า เชิญชวนเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย

Poster

นิเทศฯ นิด้า เชิญชวนเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย นวัตกรรมนิเทศศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ ห้อง 7007 ชั้น 7 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์(นิด้า)
ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.