น้อมรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” สถาปนา 48 ปี ม.ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงถือเอาวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ก่อตั้ง 12 มกราคม เป็น ”วันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม”

(วันที่ 12 ม.ค. 2561) ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำพิธีกตเวทิตาคุณไหว้รูปปั้น ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดและวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 48 ปี เพื่อน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อ SPU และวงการการศึกษาของชาติ สมดั่งปรัชญาที่ท่านได้ให้ไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”
นอกจากนี้ในช่วงเช้า อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทน ร่วมทำพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย อาทิ พิธีบูชาพระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ,พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณศาลพระภูมิ ฝั่งประตูทางออกมหาวิทยาลัย และ พิธีถวายสักการะพระวิษณุกรรม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสร้างกุศลผลบุญให้เกิดแก่บุคลากรชาวศรีปทุม ตลอดไป
ทั้งนี้เมื่อย้อนหลังไปราว 100 ปีเศษ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมถือกำเนิดเกิดขึ้นที่บ้านสวนอำเภอหนองจอกจังหวัดพระนคร ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราวๆ 102 ปี ท่านเริ่มอาชีพด้วยการช่วยบิดามารดาพายเรือขายของตั้งแต่เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง ท่านเริ่มกิจการด้วยการลงทุนซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับชาวบ้าน เอาไปแลกข้าวเปลือกแล้วนำข้าวเปลือกไปขายให้โรงสี ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนในที่สุดได้ลงทุนซื้อกิจการโรงสีข้าวเป็นของตัวเองเมื่อปี พ.ศ. 2491 ขณะที่อายุได้เพียง 30 ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาการก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง ปี พ.ศ. 2510 ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาปีในพ.ศ. 2513 ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก 1 แห่ง โดยได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งท้องทุ่งบางเขนไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิตด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการความคิดสร้างสรรค์รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหาร่วมพัฒนาสังคมและดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และในวันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.