บตท. ย้ายสำนักงานใหม่

Print

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ย้ายสำนักงานแห่งใหม่มายัง ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 02-018-3666 และ Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-018-3636 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.