บตท. ร่วมมือตลาดรองเกาหลี

logo

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับองค์กรตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Housing Finance Corporation: KHFC) ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ จัดสัมมนา “Thailand – Korea Forum 2016 : Securitization and Reverse Mortgage” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสวัสดิการสังคม อาทิ Reverse Mortgage (สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ) Mortgage Insurance/Guarantee (การค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย) โดยนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นตัวขับเคลื่อนระบบตลาดทุนเข้าสู่ระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย จัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2559 นี้ เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ชั้น 7 (ห้องบอลรูม 1-2) สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บตท. โทร. 02-018-3666 ต่อ 3627, 3628 หรือ E-mail : chidkwan_h@smc.or.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.