บตท. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ศึกษางานด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยมีคุณจีระภา ก้อนใส Manager – Investment Discovery Museum ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการลงทุนและการออมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวัยเกษียณ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย (INVESTORY) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.