บทความพิเศษ เรื่อง ใส่ใจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

MD-1-small

การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากสารพิษตกค้าง ถือเป็นการป้องกันการสะสมโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน โรคสะเก็ดเงิน สะเก็ดทอง อัมพฤต อัมพาต ปากเบี้ยว มือหงิก หูตาฝ้าฟาง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โรคการมีบุตรยาก ซึ่งนับวันดูเหมือนว่าจะทวีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน มีข่าวเกี่ยวกับการทำให้พืชผักผลไม้แลดูคล้ายๆ กับเป็นผักที่ปลูกแบบชีวภาพปลอดภัยไร้สารพิษ ด้วยวิธีการทำให้ดูเหมือนมีหนอนเจาะ มีรูพรุน ซึ่งถือเป็นเทคนิคการสังเกตแบบง่ายๆของผู้บริโภคโดยทั่วไป แต่คงใช้ไม่ได้ในแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากมีการแอบเอาผักเหล่านี้ ไปโปรยด้วยทรายที่คั่วให้ร้อนจนทำให้เกิดรูพรุน บ้างก็นำหนอนมาปล่อยเลี้ยงให้ดูใกล้เคียงเหมือนว่าติดมากับธรรมชาติที่พี่น้องเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมาขาย

ในปัจจุบันจะเห็นว่าพืชผักผลไม้ในบ้านเรานั้นยังมีสารพิษตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Insecticide) สารเคมีกำจัดเชื้อรา (fungicide) และสารเคมีกำจัดวัชพืช (Herbicide) ที่ในแต่ละปีจะมีตัวเลขการนำเข้าเกือบแสนล้านบาท หรือมีปริมาณกว่า 5 ล้านตัน (ปริมาณปุ๋ยเคมี 5,415,020 ตัน ปริมาณสารเคมีกว่า 134,377 ตัน ข้อมูลปี 2557 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณมหาศาลที่พี่น้องเกษตรกรนำไปใช้อาบชโลมป่าทั้งป่า เขาทั้งเขา ให้ชุ่มฉ่ำไปด้วยสารพิษ เมื่อฝนตกก็ไหลลงไปสู่ต้นน้ำ และลงไปสู่เขื่อนผ่านไปยังปลายน้ำ ทำให้ระบบนิเวศน์ กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงสัตว์ป่าล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก มนุษย์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทุกชีวิตต้องมามีอันเป็นไปเพราะสารเคมีที่เป็นพิษ

จากที่เราได้เข้าใจถึงพิษภัยในพืชผักผลไม้เป็นแล้ว ควรหันมารณรงค์ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ช่วยกันกระตุ้นให้พ่อค้าคนกลางและพี่น้องเกษตรกร ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยไร้สารพิษมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือน กระตุกต่อมความคิด พิชิตโรคภัย และลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษ เพื่อผู้บริโภคจะได้มีแหล่งอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถหลีกเลี่ยงสารพิษได้ ก่อนนำผักผลไม้ไปประกอบอาหารด้วยการทำความสะอาดที่ถูกต้อง เช่น การแช่ผักในน้ำสะอาด การแช่น้ำเกลือ หรือแช่ในน้ำส้มสายชู ซึ่งจะขอนำเสนอวิธีการทำความสะอาดผักและผลไม้แบบละเอียดในโอกาสต่อไป
สนับสนุนบทความโดย นายมนตรี บุญจรัส

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)

สอบถามข้อมูลข่าวได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2000 8499 , 081 732 7889

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.