บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2557

KPI-Ad-Photo

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับ รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2557 จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พิจารณาคัดสรร บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีศักยภาพในการดำเนินงาน มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ จากบริษัทประกันวินาศภัย กว่า 60 บริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย ได้รักษาไว้ซึ่งคุณภาพการดำเนินงานและรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.kpi.co.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.