บรรยายพิเศษรับมือภัยแล้ง

P-3web2

นายมนตรี บุญจรัส (เสื้อเขียวซ้าย) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่เกษตรกร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การทำสระน้ำประจำไร่นา การใช้สารอุ้มน้ำแก้ไขปัญหาน้ำน้อยในพืชผล รวมถึงแนะนำวิธีการเพาะเห็ดสร้างรายได้เสริม เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแบบบูรณาการ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนชาวนา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่คุณภูวาดล แสนยากุล
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 000 8499 , 081 732 7889

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.