บริการวิชาการสู่สังคม! คณาจารย์วิศวกรรมคอมพิเตอร์ IT SPU ถ่ายทอดความรู้ IoT for Developer บุคลากร บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณาจารย์คุณภาพ IT SPU ให้บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการจัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “IoT for Developer” ให้กับบุคลากร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมีเนื้อหาครอบคลุม IoT (Internet of Thing) อย่างครบถ้วน
ซึ่งการอบรมในรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ITม.ศรีปทุม #CPE
#InternetOfThings #IoT #ComputerEngineering

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.