บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณพันธบัตร บางขุนเทียน และทีมงาน บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 กองทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรียนดี และมีความประพฤติดี อีกส่วนหนึ่งเป็นทุนสำหรับสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ และอีกส่วนหนึ่งคือทุนสำหรับสนับสนุนนักศึกษาผู้เสียสละและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.