บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล MOST INNOVATIVE MOBILE TRADING APPLICATION – THAILAND

คุณอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์กกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รับรางวัล MOST INNOVATIVE MOBILE TRADING APPLICATION – THAILAND
จากงานประกาศรางวัล INTERNATIONAL FINANCE AWARDS – ASIA PACIFIC จากนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่น และมีคุณค่าต่อภาคการเงิน การลงทุนในระดับสากล นอกจากนี้ รางวัล “INTERNATIONAL FINANCE AWARDS” ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงสุดด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กร ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานและอุทิศตนเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินเติบโตและก้าวหน้าขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทในระดับประเทศต่าง ๆ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านแอปพลิเคชั่นสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์ บนมือถือที่ทันสมัย มีคุณภาพและครอบคลุมประเภทหลักทรัพย์ที่หลากหลายโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.