บริษัทเอสพีอินเตอร์แมค จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพISO 9001:2008

03

บริษัทเอสพีอินเตอร์แมค จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพISO 9001:2008

ชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก วสุนันท์ สมบุตร ตัวแทนจาก บริษัท ทูฟ ซูด เอเชียแปซิฟิก จำกัด กลุ่ม ทูฟ ซูด ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด
บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแต่เป็นเพียงผู้เดียวในประเทศไทยเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (Haitian) ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดเครื่องฉีดพลาสติกจากประเทศจีน ที่มียอดขาย อันดับ 1 ของโลกเป็นเครื่องพิสูจน์ เครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในความโดดเด่นทั้งในด้านคุณภาพ การประหยัดพลังงาน และราคาที่คุ้มค่าแก่การลงทุน
บริษัท ทูฟ ซูด เป็นบริษัท ที่ได้รับการยอมรับในด้านการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO, GMP, HACCP, BRC เป็นต้น เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลกที่สามารถตรวจและให้การรับรองในหลากหลายระบบการจัดการ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและให้การรับรองระบบการจัดการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย ความเสี่ยง สุขภาพ การศึกษา ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.