บริษัทเอสโซ่ฯ ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ นิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 14 พร้อมเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดนิทรรศการในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา” โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายมงคลมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชนร่วมในพิธี
ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมบนชายฝั่ง และกิจกรรมในทะเล อาทิ การปล่อยพันธุ์เต่าทะเล กุ้งกุลาดำ และปลากะพงขาว สู่ท้องทะเล จำนวน 910,000 ตัว การสร้างบ้านปลาด้วยซั้งเชือก 910 ชุด การสร้างบ้านหอยนางรม (อีแปะ) จำนวน 910 ชุด การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3,910 กล้า การเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง จำนวน 3,910 กิโลกรัม การสร้างบ้านปลาในทะเล จำนวน 391 ชุด การเก็บขยะใต้ทะเล และการทำความสะอาดชายหาด เป็นต้น
ซึ่งทางบริษัทเอสโซ่ฯ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยเริ่มจากการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นรวมกว่า 284 แห่ง และในปีนี้ได้ร่วมโครงการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 14 โดยได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งพาพนักงานกว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคมร่วมกัน
นอกจากนี้ เอสโซ่ ยังได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี นายอภิชาติ วิสิทธิวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน เอสโซ่ ได้สนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่ด้วยความปลอดภัย การแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ตลอดจนเด็กนักเรียน และการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ
…………………………………………………..

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.