บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) ติด 1 ใน 46 สถานผู้ประกอบการ ผ่านการประเมิน โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) รับมอบประกาศนียบัตรจาก ว่าที่รต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดขึ้น โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่ง ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 29 แห่ง ซึ่งทางโรงสีข้าวสุพรรณบุรี เป็น 1 สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.