บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม“รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0” (Zero Accident)

LINE

กิจกรรม : งาน “รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0” (Zero Accident)
วันที่ : 15 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.
สถานที่ : บริเวณลานขนส่งสินค้า ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ
รายละเอียด : บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มธุรกิจสหวิริยาโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม
“รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็น 0” (Zero Accident) เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนร่วมกับชุมชน และพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพในการบริหารงาน ทั้งด้านจริยธรรมขนส่ง
ปลอดภัยใส่ใจชุมชน สิ่งแวดล้อมให้เกิดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลด
อุบัติเหตุและให้ชุมชนวางใจในกระบวนการควบคุมการปฏิบัติรถขนส่ง
สินค้าของเครือสหวิริยา ณ บริเวณลานขนส่งสินค้า ท่าเรือประจวบ
อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.