บาคมันน์ แอนด์ เวลเซอร์ แคปิตอล นำเสนอบริการให้เช่าหนังสือค้ำประกัน SBLC

บาคมันน์ แอนด์ เวลเซอร์ แคปิตอล สามารถจัดการและช่วยเหลือลูกค้าในการสร้าง

รายได้ ให้ส่วนลด หรือสร้างสินเชื่อด่วนประเภท Non-Recourse จากการให้เช่า

หนังสือค้ำประกัน Standby Letter of Credit (SBLC) ที่ลูกค้าถืออยู่ โดยจะมีการออก

สินเชื่อ Non Recourse ให้แก่ลูกค้า ไม่นานหลังจากที่ Standby Letter of Credit

(SBLC) ถูกส่งไปถึง Monetizer ตามสัญญา Standby Letter of Credit Monetization

(โลโก้:

http://mma.prnewswire.com/media/623302/Bachmann_Welser_Capital_Limited_Lo

go.jpg )

เราเสนอวิธีการส่งมอบ Standby Letter of Credit Monetization (SBLC) 1 วิธี

ได้แก่

1. Bank SWIFT – เราส่งมอบ Standby Letter of Credit (SBLC) ผ่านระบบ

Bank to Bank ในเครือข่าย Bank SWIFT Network โดยใช้รหัส SWIFT MT799 ตาม

ด้วยรหัส SWIFT MT760

ขั้นตอนการปิด – SWIFT

1. หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา Standby Letter of Credit

Monetization แล้ว ลูกค้าจะแจ้งให้ธนาคารของลูกค้าส่งรหัส SWIFT MT799 ไปยัง

ธนาคารของ Monetizer
2. ในการรับรหัส SWIFT MT799 จากธนาคารของลูกค้านั้น ธนาคารของ

Monetizer จะตอบกลับด้วยรหัส SWIFT MT799
3. ในการรับรหัส SWIFT MT799 จากธนาคารของ Monetizer ธนาคารของ

ลูกค้าจะส่ง Standby Letter of Credit (SBLC) ด้วยรหัส SWIFT MT760 ไปยัง

ธนาคารของ Monetizer
4. สำหรับการรับ ยืนยัน และส่ง SWIFT MT760 นั้น Standby Letter of Credit

Monetizer จะต้องให้สินเชื่อ Non Recourse สำหรับ LTV ตามที่ได้รับการตกลงจาก

ธนาคารตัวแทน (Nominated Bank) แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลาสูงสุดสี่ (4) วันทำการ

ของธนาคาร
5. Standby Letter of Credit Monetizer ตกลงที่จะคืน Standby Letter of Credit

(SBLC) ที่ปราศจากภาระผูกพัน ภายในสิบห้า (15) วันปฏิทิน ก่อนครบ 1 ปีของการ

เซ็นสัญญาระหว่างสองฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.bachmannwelser.com

หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข +44(0) 131-357-0361

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามได้ที่:
Sarah Atkins
Media Relations Officer
Sarah.Atkins@bachmannwelser.com

ที่มา: Bachmann & Welser Capital Ltd

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.