“บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน” ปี 3 ส่งมอบ “โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดผักหวาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

-ศิวัฒน์

“บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน” ปี 3 ส่งมอบ “โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดผักหวาน เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

โครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน” จัดโดยบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “Bottom-up CSR” มี 5 โครงการที่ได้รับการโหวตเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนโครงการละ 300,000 บาท รวม 1.5 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ สมุทรสงคราม 2.โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำมัสยิดบ้านแป-ระเหนือ สตูล 3.โครงการบำบัดน้ำเสียคูคลอง ในคลองสวนศรีเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ ระยอง 4.โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน สุโขทัย และ 5.โครงการตลาดสีเขียว ชัยภูมิ

ล่าสุด คณะผู้บริหารบิ๊กซี พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาพร้อมใจเดินทางไปส่งมอบ “โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ” เป็นแห่งสุดท้าย ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของตลาด อาทิ สร้างห้องสุขา หอถังประปา มิเตอร์ไฟฟ้า ถังเก็บน้ำ และสิ่งก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงแผงค้าขายอย่างถาวรให้กับพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้เป็นแหล่งทำมาหากินที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีสินค้าหลักเป็นพืชผักที่ผลิตด้วยระบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีจากชุมชน

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “สำหรับ “โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ” เป็นโครงการปิดท้าย “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3” ซึ่งเดิมเป็นตลาดที่ขายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกกันเอง และบางส่วนเป็นสินค้าของป่าที่นำมาขายจากพื้นที่ใกล้เคียง แต่สภาพตลาดมีความเสื่อมโทรมมากขาดการปรับปรุงมานาน บิ๊กซีจึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยการจัดสร้างห้องสุขา ปรับปรุงแผงขายสินค้าให้มีความแข็งแรงทนทานและสวยงามมากขึ้น เพื่อสามารถใช้เป็นแหล่งทำมาหากินของชุมชนอย่างถาวรต่อไป ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ตลาดแห่งนี้ได้เป็นจุดแวะพักรถสำหรับซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

“รู้สึกยินดีมาก ที่ได้เห็นชุมชนทั่วประเทศ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้นจากประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ นอกเหนือจากที่บิ๊กซีได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าด้วยการเป็นผู้นำด้านราคาถูก การบริการ และการตอบแทนสู่สังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและชุมชน เรายังยืนยันว่าจะสานต่อโครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน” ต่อไป เพื่อสนับสนุนโครงการที่สะท้อนความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงจากทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

เซียม อุบาลี ผู้ใหญ่บ้านซับสมบูรณ์ ประธานตลาดชุมชน ตำบลห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ตลาดชุมชนห้วยไร่ มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ต.ทรัพย์สมบูรณ์ ห่างจากอบต.ห้วยไร่ประมาณ 1 กม.ไปตามแนวถนนเส้น 4 เล่นที่มุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และเมืองเลย เป็นตลาดชุมชนที่สร้างมาเกือบสิบปี เดิมเป็นถนนลูกรังเก่า เมื่อเริ่มมมีเกษตรกรมาค้าขาย ทางภาครัฐจึงได้เข้ามาร่วมสนับสนุนจัดสร้างเป็นตลาดขายสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักสวนครัวและผลไม้ตามฤดูกาล โดยสินค้าที่โดดเด่นมากที่สุดคือ “ผักหวานและ
ไข่มดแดง” เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาผ่านเส้นทางนี้ ปัจจุบันมีแผงค้าขายประมาณ 40 แผงเปิดขายตั้งแต่เช้าถึงเย็น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะขายดีมากเป็นพิเศษ

“ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประมาณ 39 ครัวเรือน มีที่ดินทำกินเอง 5 ครัวเรือน อาชีพหลักคือค้าขายในตลาดแห่งนี้ด้วยพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่ปลูกเองในท้องถิ่น ซึ่งบางส่วนก็รับผลผลิต เช่น ผักหวาน หน่อไม้และเห็ด มาจากพื้นที่ใกล้เคียงมาขาย คือสระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ โคราช เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.โคกสง่า ห้วยไร่ ทรัพย์ทอง ทรัพย์สมบูรณ์ ทรัพย์บมะกรูด ที่นำสินค้ามาร่วมขายด้วย ชาวบ้านรู้สึกดีใจมากที่โครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3” ได้มาสนับสนุนงบประมาณมาปรับปรุงตลาดให้มีสภาพที่ดีขึ้น สวยงาม และจะช่วยดึงดูดให้ผู้สัญจรได้แวะเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ทำให้ชาวเพิ่มรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะผักหวานที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นพิเศษ”

ยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า “โครงการตลาดสีเขียว จ.ชัยภูมิ” เกิดขึ้นมาจากนโยบายเรื่องโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นการร่วมมือของสามฝ่าย คือหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน เพื่อพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วให้มีมูลค่าสร้างรายได้ จังหวัดชัยภูมิปัจจุบันมีตลาดสีเขียว 2 แห่งคือ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนมีนาคมนี้ และตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่แห่งนี้ที่มีมานานเกือบสิบปี สำหรับอำเภอคอนสวรรค์มีศักยภาพมากในเรื่องเส้นไหม เพราะส่งจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนพืชผักสวนครัวถือว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ มีแหล่งปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่อัดสูญญากาศ ซึ่งปัจจุบันมีหลายแบรนด์

“สำหรับตลาดชุมชนห้วยไร่ จะมีจุดเด่นในเรื่องการจำหน่ายพืชผักสีเขียว โดยเฉพาะผักหวาน ผักหวานป่า ไข่มดแดง ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านผลิตเองและรับมาจากพื้นที่ใกล้เคียง ตลาดนี้เรียกว่าเป็น “แลนมาร์คผักหวาน” รวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปและพืชผลต่างๆ ซึ่งจะมีป้ายกำหนดราคากลางต่อไป รู้สึกยินดีภาคเอกชนอย่างบิ๊กซีได้เข้ามาสนับสนุน เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมเป็นอย่างดี ประชาชนต้องไปคิดต่อยอดเพื่อทำให้ตลาดดูดีมากยิ่งขึ้น โดยกรมทางหลวงก็พร้อมจะช่วยพัฒนาพื้นที่นี้ให้ทำมาค้าขายได้ต่อไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น สำหรับใครที่อยากทานผักหวานจะได้นึกถึงตลาดแห่งนี้ ซึ่งจะเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของถนนเส้นนี้ เราจึงหวังไว้ว่าตลาดนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิที่ตั้งใจอยากให้เกิดขึ้น”

ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน ได้ที่ www.facebook.com/bigcsupercenter

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.