บิ๊กซีเตรียมส่งมอบ 5 โครงการจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปีที่ 3

บิ๊กซีเตรียมส่งมอบ 5 โครงการจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปีที่ 3

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลโหวตในโครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน” ปี 3 ผ่านทางเฟซบุ๊ก “สร้างวันใหม่กับบิ๊กซี” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “Bottom-up CSR” โดย 5 โครงการที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากจำนวนทั้งสิ้น 150 โครงการ จะได้งบประมาณสนับสนุนดำเนินการโครงการละ 300,000 บาท รวม 1.5 ล้านบาท พร้อมส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

5 โครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1.โครงการบำบัดน้ำเสียคูคลองในคลองสวนศรีเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ โดยบิ๊กซี ระยอง 2.โครงการตลาดสีเขียว โดยบิ๊กซี ชัยภูมิ 3.โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน โดยบิ๊กซี สุโขทัย 4.โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำมัสยิดบ้านแป-ระเหนือ โดยบิ๊กซี และ5.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยบิ๊กซี สมุทรสงคราม

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน เป็น Bottom-up CSR ที่ส่งเสริมให้บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศและชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ สะท้อนความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ตลอด 2 ปีของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บิ๊กซีได้มีการส่งมอบโครงการต่าง ๆ เพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีโครงการอีกจำนวนมากที่ทำควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆ บิ๊กซี ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ คณะผู้บริหารบิ๊กซี พนักงานจิตอาสา พร้อมดารานักแสดงขวัญใจมหาชนจะเดินทางลงพื้นที่ยัง 5 ชุมชน เพื่อดำเนินการส่งมอบโครงการ ผู้สนใจยังสามารถติดตามการประกาศทูตโครงการคนใหม่ รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่น ๆ พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตโครงการที่ชื่นชอบได้ที่ Facebook.com/BigCSupercenter

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.