“บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3” ประกาศผล 5 สุดยอดโครงการเพื่อชุมชน

IMG_6847_Final

“บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3” ประกาศผล 5 สุดยอดโครงการเพื่อชุมชน
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศผลโหวตโครงการ “บิ๊กซีจับมือทำดีเพื่อชุมชน” ปี 3 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “Bottom-up CSR” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมโหวตให้กับโครงการที่ชื่นชอบผ่านทางเฟซบุ๊ก “สร้างวันใหม่กับบิ๊กซี” หรือที่ Facebook.com/BigCSupercenter โดย 5 โครงการที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากจำนวนทั้งสิ้น 150 โครงการ จะได้งบประมาณสนับสนุนดำเนินการโครงการรวม 1.5 ล้านบาท พร้อมส่งมอบในปี 2558
5 โครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่
1. โครงการบำบัดน้ำเสียคูคลองในคลองสวนศรีเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ โดยบิ๊กซี ระยอง ครอบคลุมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อให้ชาวบ้านมีคูคลองที่ใสสะอาดและช่วยสร้างสุขภาวะของคนในชุมชน
2. โครงการตลาดสีเขียว โดยบิ๊กซี ชัยภูมิ ปรับปรุงโครงสร้างประปาหอถังสูง แผงขายสินค้า และห้องน้ำในตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนและได้มีตลาดที่ถูกสุขลักษณะ
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน โดยบิ๊กซี สุโขทัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืนและเกิดการพึ่งพาตนเองได้
4. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำมัสยิดบ้านแป-ระเหนือ โดยบิ๊กซี สตูล เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและเป็นสถานที่เรียนรู้ตามหลักศาสนาของอิสลาม
5. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยบิ๊กซี สมุทรสงคราม ปรับปรุงอาคารสถานที่สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนเพื่อผู้พิการจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับบริการทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าโครงการ “บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Bottom-Up CSR เพื่อส่งเสริมให้บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศและชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ สะท้อนความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งตลอด 2 ปีของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา บิ๊กซีได้มีการส่งมอบโครงการต่าง ๆ เพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีโครงการอีกจำนวนมากที่ทำควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆ บิ๊กซี เพราะเราตระหนักดีในการเป็นห้างค้าปลีกในใจชุมชน และขอแสดงความยินดีกับ 5 โครงการที่ได้รับคะแนนโหวตจากมหาชน โดยจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 300,000 บาท เพื่อดำเนินให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้”

ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ คณะผู้บริหารบิ๊กซี พนักงานจิตอาสา พร้อมดารานักแสดงขวัญใจมหาชนจะเดินทางลงพื้นที่ยัง 5 ชุมชนในจังหวัดที่ได้ประกาศไปแล้วข้างต้น เพื่อดำเนินการส่งมอบโครงการ “บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน ปี 3” โดยผู้สนใจสามารถติดตามการประกาศทูตโครงการคนใหม่ รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่น ๆ พร้อมตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตโครงการที่ชื่นชอบได้ที่ Facebook.com/BigCSupercenter

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.